Транспорт и околната среда

Posted by in Околна среда

Непрестанно нарастващите мащаби на транспорта все повече увеличават въздействието си върху околната среда, особено във връзка с промените в климата. Eдин позитивен аспект са технологичните подобрения, които спомагат за намаление замърсяванeто на въздуха от сухопътния транспорт, въпреки нарастващите мащабите на транспорта. Но дори това не е достатъчно за решаването на проблема със замърсяването на градския… Read more