Какво е CMR(ЧМР) ?

Posted by in Борса за товари

CMR е международна товарителница, която служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния разтоварен пункт. Може да се определи и като тристранен договор, страни по които са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. Образецът на международната товарителница CMR представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части. С най-голяма отговорност по силата… Read more