Какво каза транспортният барометър?

Posted by in Транспортни новини

Недобри икономически данни в Европа, кризата с бежанците, песимистични товародатели – конюктурният климат в края на годината видимо се охлади и това повлия и на транспортния барометър на TIMOCOM. Съотношение на товарите към товарните обеми през четвъртото тримесечие на 2015 г. беше 46:54 и остана значително под очакванията. При това последното тримесечие започна напълно позитивно…. Read more

С пролетта идват товарите

Posted by in Транспортни новини

Една добра тенденцията показва транспортният барометър на TIMOCOM. Началото на  2014 започна  изключително успешно.  Съотношението на товарите спрямо товарното пространство от 40:60 беше значително по-добро отколкото през първите тримесечия на 2012 г. и 2013 г. Февруари тази година беше представен, със съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 30:70, остана приблизително на същото ниво от… Read more