Функцията за търгове на TimoCom продължава да носи печата за качество на BME

Posted by in Борса за товари

Дългосрочните транспортни поръчки са отлични Oнлайн фукнцията за търгове на TIMOCOM беше отново отличена с печата за качество в областта на транспорта от BMEnet GmbH, дружество на Федералната асоциация на Управление на материалите, снабдяване и логистика. За четвърти пореден път уеббазираната функция за търгове премина успешно проверката за качество на търговската асоциация. TIMOCOM Soft- und… Read more