Author: | Category: Борса за товари |

Борсите за товари и превозни средства имат своите предимства. Но както доставчиците на този тип услуга, така и потребителите срещат различен тип проблеми и предизвикателства. На срещата състояла се на 7 ноември 2013 г в Женева, бяха обсъдени точно тези насоки, присъстваха 170 членове от 74 страни, и целта беше да се обсъдят и приемат насоки за безопасна работа с борсите за товари.

Отляво: Петер Кулум (вицепрезидент на CTM), Марсел Фрингс (главен представител на TIMOCOM) и Пере Падроса (вицепрезидент на IRU, ASTIC, Испания - президент на CTM)

Отляво: Петер Кулум (вицепрезидент на CTM), Марсел Фрингс (главен представител на TIMOCOM) и Пере Падроса (вицепрезидент на IRU, ASTIC, Испания – президент на CTM)

Главният представител на фирмата TIMOCOM, Марсел Фрингс, представи своя доклад.
За фирмата, предоставяща IT услуги,сигурността е много важна и затова са поставени високи изисквания . Преди да бъде разрешен достъп до платформата, се реализира подробна и последователна проверка на всички клиенти, както и на техните търговски документи.
С приемането и публикуването на насоките е направена първата  важна крачка за безопасно ползване на борсите за товари.
Важно е да се спомене, че анализът на Международния съюз за автомобилен транспорт (International Road Transport Union – IRU), показва, че все по-активно се използват борсите за товари. Причината  разбира се, е ясна намаляват се празните курсове, улеснява се динамичният работен ден на диспечерите, разходите са значително намалени и се гарантира оборот.
Не трябва да се пренебрегва и факта, че транспортният бранш е силно конкурентен.
А най-чувствителният момент е предпазване от невалидни или фалшиви документи, неполучени плащания или кражба на товари.
По време на срещата Пере Падроса (вицепрезидент на IRU) заяви, че „ Всички участници в транспорта трябва да се предпазват от фалшиви или невалидни документи, неполучени плащания или кражба на товари. Падроса добавя: „Борсите за товари отдавна са реалност, но все пак съществуват известни рискове за потребителите и обучението, как да се постъпва с тези рискове, е недостатъчно. Поради тази причина ние разработихме насоки, в които са включени бизнес възможности, предизвикателства, възможни нечестни бизнес практики и общи мерки за безопасност при ползване на борси за товари.“